Kerhon syyskokous Hyvinkäällä Ravintola Obelixissä 30.11.2019 klo 12:00 alkaen

Kokouskutsu 06.11.2019

Räyskälän ilmailukerho ry:n sääntömääräinen syyskokous

Aika:      Lauantaina 30.11.2019 klo 12.00 alkaen
Paikka:  Ravintola Obelix Hyvinkää
Villatehdas, Kankurinkatu 4-6, 05800 Hyvinkää

Kokouksessa käsitellään alla olevan esityslistan mukaiset asiat

Esityslista:

1.  Kokouksen avaus
2. Valitaan kokoukselle puheenjohtaja ja sihteeri
3. Valitaan kokoukselle kaksi pöytäkirjantarkistajaa
4. Valitaan kokoukselle kaksi ääntenlaskijaa
5. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
6. Todetaan kokouksen osanottajat
7. Käsitellään jäsenmaksut seuraavaa kalenterivuotta varten
– hallituksen ehdotus (säilytetään ennallaan)
8. Käsitellään hallituksen laatima tulo- ja menoarvio ja siihen liittyvä toimintasuunnitelma –
jaostojen tarkempi esittely toimintasuunnitelmista
9. Hallituksen puheenjohtajan vaali
10. Jaostojen puheenjohtajien ja purjelentojaoston varapuheenjohtajan vaali
11. Hallituksen muitten jäsenten vaali
12. Kahden toiminnantarkastajan ja näitten varamiesten vaali
13. Käsitellään yhdistyksen sääntömuutokset (ehdotetut säännöt luettavissa: www.efryik.fi
kotisivuilta)
14. Jäsenten esittämät asiat, jotka on jätetty hallitukselle kirjallisesti vähintään kaksi (2) viikkoa
ennen kokousta
15. Kokouksen päättäminen

Räyskälän Ilmailukerho ry:n hallitus

Close Menu