Kerhon syyskokousten satoa

Kerhon syyskokous pidettiin Räyskälässä 28.11. ja paikalla oli 19 jäsentä. Lisäksi kokousta oli mahdollista seurata netin välityksellä.

Kokous valitsi Kai Kuuselan jatkamaan puheenjohtajan pestiään. Johtokunnan muut jäsenet ovat Timo Jokinen (purjelentojaoston pj.), Perti Sucksdorff (purjelentojaoston vpj.), Jaana Salmela (pallojaoston pj.), Kim Kuusela (moottorilentojaoston pj.), Esko Lehtonen (lennokkijaoston pj.), Vesa Ruohtula, Heikki Horma ja Heikki Pellikka.

Kokous hyväksyi hallituksen esittämän toimintasuunnitelman siinä yhteydessä esitetyllä lisäponnella että keväällä pidettäisiin seminaari uusien EASA säännösten esittämiseksi jäsenistölle.

Budjetti hyväksyttiin esitetyssä muodossa ja jäsenmaksuiksi määrättiin 90 euroa varsinaiselta jäseneltä, 50 euroa nuorisojäseneltä ja kannatusjäseneltä vähintään 50 euroa. Varsinaisten jäsenten maksusta 20 euroa menee hallinnolle yhteisten kulujen kattamiseksi.

Kokouksen jälkeen jaettiin palkinnot kuluvan vuoden suorituksista:

Ilmasilta Kiertopalkinto-pokaali, Parhaasta lentosuorituksesta:
Martti Koivula, SM-voitto ja samalla 10. suomenmestaruus purjelennossa.

Myllykylämalja-pokaali, ansiokkaasta kerhotyöstä:
Timo Jokinen, korvaamatonta työtä yhdistyksen kaluston ylläpitämiseksi.

Haijen ja Lekan taulu, nuorelle esimerkilliselle purjelentäjälle:
Otto Kilpeläinen, esimerkillistä osallistumista lentotoimintaan.

 

Purjelentojaoston kokouspäätöksiä

Jaosto kokoontui Räyskälässä heti yhdistyksen syyskokouksen päätyttyä. Kerhon vuosikokouksessa jaoston puheenjohtajaksi valittiin Timo Jokinen ja varapuheenjohtajaksi Petro Sucksdorff. Järjestäytymiskokouksen valitsemat muut johtokunnan jäsenet ovat Teemu Hammaren, Otto Kilpeläinen, Riku Rissanen ja Sami Rissanen.

Jaoston 2021 lentohinnasto perustuu pitkälti 2020 hinnastoon, sen rakenteesta käytiin keskusteluja ja todettiin että johtokunnalla on vielä mahdollisuus tehdä hinnastoon muutoksia. Lisäksi käytiin keskustelua konehankinnasta, parhaillaan selvitetään olisiko markkinoilla kerholle soveltuvaa LS-4:sta.

 

Moottorilentojaoston kokouksen päätöksiä

Jaoston järjestäytymiskokous pidettiin heti purjelentojaoston kokouksen päätyttyä.

Moottorilentojaoston johtokunnassa vuonna 2021 ovat Kim Kuusela (puheenjohtaja), Esko Lehtonen, Riku Pennanen, Martti Sucksdorff ja Lasse Virtanen.

Lentomaksut 2021 ovat: kausimaksu 250 euroa ja lentomaksu 96 euroa tunnilta.