Kutsu yhdistyksen kevätkokoukseen 24.4.2021 klo 10:00

Räyskälän ilmailukerho ry.
Sääntömääräinen kevätkokous

Aika 24.4.2021 kello 10:00
Paikka Räyskälän lentokeskus

Esityslista

1. Kokouksen avaus
2. Valitaan kokoukselle puheenjohtaja ja sihteeri
3. Valitaan kokoukselle kaksi pöytäkirjantarkistajaa
4. Valitaan kokoukselle kaksi ääntenlaskijaa
5. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
6. Todetaan kokouksen osanottajat
7. Käsitellään edellisen vuoden tilinpäätös
a. toimintakertomus
b. tuloslaskelma ja tase
8. Käsitellään toiminnantarkastajien tarkastuskertomus ja hallituksen sen johdosta mahdollisesti
antama lausunto.
9. Käsitellään tili- ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle
10. Muut kokouskutsussa esitetyt asiat
11. Jäsenten esittämät asiat, jotka on jätetty hallitukselle kirjallisesti vähintään kaksi (2) viikkoa ennen
kokousta.
12. Kokouksen päättäminen