Kutsu yhdistyksen kevätkokoukseen 29.4.2023 klo 10:00

Kokouskutsu

Räyskälän Ilmailukerho ry:n sääntömääräinen kevätkokous

Aika: 29.4.2023 klo 10:00 alkaen
Paikka Räyskälä-Säätiön luokkatila
Räyskäläntie 311
12820 Räyskälä

1. Kokouksen avaus
2. Valitaan kokoukselle puheenjohtaja ja sihteeri
3. Valitaan kaksi pöytäkirjantarkistajaa
4. Valitaan kaksi ääntenlaskijaa
5. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
6. Todetaan kokouksen osallistujat
7. Käsitellään edellisen vuoden tilinpäätös
a. toimintakertomus
b. tuloslaskelma ja tase
8. Kuullaan toiminnantarkastajien tarkastuskertomus ja hallituksen sen johdosta mahdollisesti antama lausunto.
9. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta
10. Päätetään tili- ja vastuuvapauden myöntämisestä johtokunnalle tilivuodelta 2022
11. Jäsenten esittämät asiat, jotka on jätetty hallitukselle kirjallisesti vähintään kaksi (2) viikkoa ennen kokousta.
12. Kokouksen päättäminen

Räyskälän Ilmailukerho
hallitus