Kutsu yhdistyksen syyskokoukseen 10.12.2022 klo 12:00

Räyskälän ilmailukerho ry:n sääntömääräinen syyskokous
Aika:              Lauantaina 10.12.2022 klo 12:00 alkaen
Paikka:          Räyskälän Ilmailukeskus, Iso luokka
Räyskäläntie 311, 12820 Räyskälä

Kokouksessa käsitellään alla olevan esityslistan mukaiset asiat

Esityslista:

1.    Kokouksen avaus
2.    Valitaan kokoukselle puheenjohtaja ja sihteeri
3.    Valitaan kokoukselle kaksi pöytäkirjantarkistajaa
4.    Valitaan kokoukselle kaksi ääntenlaskijaa
5.    Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
6.    Todetaan kokouksen osanottajat
7.    Käsitellään jäsenmaksut seuraavaa kalenterivuotta varten
– hallituksen ehdotus (säilytetään ennallaan)
8.    Käsitellään hallituksen laatima tulo- ja menoarvio ja siihen liittyvä toimintasuunnitelma – jaostojen tarkempi esittely toimintasuunnitelmista
9.    Hallituksen puheenjohtajan vaali
10.  Jaostojen puheenjohtajien ja purjelentojaoston varapuheenjohtajan vaali
11.  Hallituksen muitten jäsenten vaali
12.  Kahden toiminnantarkastajan ja näitten varamiesten vaali
13.  Jäsenten esittämät asiat, jotka on jätetty hallitukselle kirjallisesti vähintään kaksi (2) viikkoa ennen kokousta
14.  Kokouksen päättäminen

Räyskälän Ilmailukerho ry:n hallitus