Purjelentojaoston järjestäytymiskokous 28.11.2020 klo 12:00 alkavan kerhon syyskokouksen jälkeen

Räyskälän ilmailukerho ry:n Purjelentojaoston sääntömääräinen syyskokous

Aika: Lauantaina 28.11.2020 klo 12.00 alkavan Räyskälän Ilmailukerhon
kokouksen jälkeen.

Paikka: Räyskälän Ilmailukeskus, Iso luokka Räyskäläntie 311, 12820 Räyskälä

Kokouksessa käsitellään alla olevan esityslistan
mukaiset asiat

Esityslista:
1. Kokouksen avaus

2. Valitaan kokoukselle puheenjohtaja ja sihteeri

3. Valitaan kokoukselle kaksi pöytäkirjantarkistajaa

4. Valitaan kokoukselle kaksi ääntenlaskijaa

5. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

6. Todetaan kokouksen osanottajat

7. Purjelentojaoston johtokunnan valinta

8. Jaoston talouden tilanne 2021 keskustelu

9. Toiminta kaudella 2021

a. Kalustohankinta

10. Hinnasto 2021

11. Muut esille tulevat asiat.

12. Kokouksen päättäminen

Räyskälän Ilmailukerho ry:n Purjelentojaoston johtokunta.