Syyskokouksen satoa 2019

Vuosikokouksen päätöksiä 30.11.2019

Kerhon varsinainen syyskokous pidettiin 30.11. Hyvinkäällä 17 kokousedustajan voimin. Hallituksen puheenjohtajana jatkaa edelleen Kai Kuusela ja myös hallituksen muu kokoonpano pysyi muuttumattomana edellisestä toimikaudesta eli jäsenet ovat Petri Sucksdorff (purjelentojaoston pj), Timo Jokinen (purjelentojaoston varapj.), Kim Kuusela (moottorilentojaoston pj.), Jaana Salmela (pallojaoston pj.), Esko Lehtonen (lennokkijaoston pj.) sekä Heikki Pellikka, Heikki Horma ja Vesa Ruohtula.

Kokous hyväksyi hallituksen laatiman toimintasuunnitelman ja budjetin vuodelle 2020. Jäsenmaksut hyväksyttiin pidettäväksi ennallaan, eli varsinaiset jäsenet 90 euroa, nuorisojäsenet 50 euroa ja kannatusjäsenmaksu vähintään 50 euroa. Jaostot päättävät myöhemmin omista käyttö- ym. maksuistaan.

Kerhon sääntöuudistuksen toisessa käsittelyssä kokous hyväksyi muutosehdotuksen yksimielisesti.

Kokouksessa keskusteltiin Kerho-SMS:stä eli ilmailukerhojen turvallisuuden hallintajärjestelmästä. Sen avulla kartoitetaan ennakolta ilmailutoiminnan riskitekijöitä ja etsitään keinoja niiden hallintaan. Oikein toteutettuna SMS lisää lentoturvallisuutta ja lisäksi sen toivotaan alentavan kovasti nousussa olevia vakuutusmaksuja. Kokouksessa päätettiin aloittaa kerho-SMS:n laatiminen ja tätä varten perustettiin työryhmä jonka puheenjohtajaksi valittiin Mia Montonen ja jäseniksi Timo Jokinen, Vesa Ruohtula, Petri Mikkilä ja Esko Lehtonen. Tavoite on saada työ valmiiksi helmikuun loppuun mennessä.